Skip to content

Fleksible bemanningsløsninger gjør hverdagen enklere for store og små bedrifter i Lindesnes

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Riktig bemanning og rekruttering er helt avgjørende for alle virksomheter som består av mer enn bare én person, og mislykte rekrutteringer kan skape store merkostnader og problemer. Samtidig kan det også være utfordrende å legge til rette for en bemanning som følger for eksempel endringer i etterspørsel. I den forbindelse kan fleksible bemanningsløsninger være gull verdt for både små og store bedrifter i Lindesnes.

Fleksibilitet er avgjørende

Ved bruk av tjenester knyttet til bemanning, har de fleste virksomheter behov for å dekke for eksempel arbeidstopper, sykefravær, sesongvariasjoner og midlertidige prosjekter. Det dreier seg altså om å dekke midlertidige eller uforutsette behov for bemanning, behov som kan være vanskelige eller umulige å dekke gjennom en tradisjonell rekruttering.

Det er viktig å merke seg at lovverket legger begrensninger for bruk av midlertidig arbeidskraft, noe som betyr at bemanningsløsninger med vikarer vil være rettet mot midlertidige behov. Det kan selvfølgelig være slik at midlertidige behov oppstår løpende som en del av den normale driften, men det er altså ikke slik at vikarer jobber med samme arbeidsoppgaver over mange år.

En enkel og tidsbesparende løsning

Å benytte seg av bemanningstjenester handler ikke om å spare penger på lønnskostnader isolert sett. Mange bemanningsbyråer opplyser at innleide vikarer får omtrent samme lønn som fast ansatte, og i tillegg skal selvfølgelig bemanningsbyrået ha betalt for jobben de gjør. Derfor er det på andre områder som bedrifter og organisasjoner ser verdi i å benytte seg av tjenester fra bemanningsbyråer.

Å bruke midlertidig bemanning kan dekke behov som ellers hadde vært umulig å rekruttere til, men det kan også være at enkelheten ved å helt enkelt bare bestille en vikar veier opp for noe høyere direkte kostnader. Det er viktig å huske på at tid er penger, og ved bruk av bemanningsbyrå fjernes betydelige kostnader og omfattende tidsbruk knyttet til å gjennomføre en egen rekrutteringsprosess og ansettelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *