Vil bedre situasjonen for kysttorsken i sør – stenger gyteomåder

Les hele artikkelen

Tilstanden for kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge har over tid blitt dårligere. Fiskeriministeren innfører derfor nå flere tiltak for å bedre situasjonen.