Fikset Ime Stadion i skoletiden

Etter lang tids forfall av den gamle fotballøkka og akebakken tok lærer Kalle Glomsaker med seg tre elever og startet forefallende arbeid i skoletiden.

Les resten hos l-a.no - .