Skip to content

Denne høsten er det store trafikale utfordringer rundt idrettsanlegget. Det skyldes bygging av ny hall og at område rundt Lindesneshallen er omgjort til anleggsområde.

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Årets fotballskole sparkes i gang lørdag morgen klokken 09:00. Vi gleder oss til å ta imot 140 barn på Nyplass.

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Lindesnes kommune åpner inntil videre IKKE opp for trening i gymsalen. Det betyr at klubben har flere treningsgrupper som ved skolestart står uten treningstid innendørs.

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Hjertestarter er på plass i skap utenfor ballbua i Lindesneshallen vis a vis kunstgressbanen.

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Giv Akt har nylig fått tildelt kr. 70.000,- i tilskudd fra Bufdir til et prosjekt klubben har kalt "Alle med! Cupdeltagelse, håndballskole og fotballskole". Tilskuddet har klubben blitt tildelt gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Giv Akt håndballskole arrangeres fra 7. til 9. august (fredag, lørdag og søndag). Giv Akts håndballskole kombinerer lek og moro med ferdighetsutvikling og sosiale aktiviteter. Alle barn født fra 2008 til 2013 er velkommen (høstens 2. - 7. klassinger). Påmelding gjøres via klubbens hjemmeside under

Les hele artikkelen hos Giv Akt

Giv Akt TINE fotballskole er fullbooket. Det er mulig å registrere seg på venteliste. Send mail med deltager til post.givakt@gmail.com. Vi tar kontakt fortløpende om det blir ledige plasser.Giv Akt TINE fotballskole kombinerer lek og mo

Les hele artikkelen hos Giv Akt